Fællessang er perfekt til fester og livsoplysning, inspiration og fællesskab


 - Som livsoplysende alternativ til suppe, steg og is- musikken, kan jeg komme og synge fællessang med dig og dine gæster til fest.

 - Jeg kan komme forbi din arbejdsplads og synge morgensang i jeres åbne kontorlandskab og sætte lidt fut i dagen.

 - Jeg kan komme i skolen og fællessynge om danmarkshistorien,  i dansk- eller samfundsfagstimen – indenfor eller udenfor, som motivation og inspiration og måske give nogle a-ha oplevelser.

 - Jeg kan i samarbejde med dig lave et sanghæfte i stedet for løsblads-A4-system, så kan man læse og synge teksterne igen.


KONTAKT MIG OG HØR HVAD DER LADE SIG GØRE.


Når man synger sammen, er man aldrig alene